آوریل 14, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

شما اینجا هستید:
مرتفع‌ترین قله ایران

دماوند مرتفع‌ترین قله قله دماوند با مساحت 2950 هکتار در شرق کوهستان البرز مرکزی در شهر لاریجان استان مازندران واقع شده است. دماوند مرتفع‌ترین قله ایران قله دماوند در لاریجان قرار دارد. قله دماوند با مساحت 2950 هکتار در شرق کوهستان البرز مرکزی در شهر لاریجان استان مازندران واقع شده است. این قله جزو بلندترین…

Read article