آبگرم رینه لاریجان

آبگرم رینه لاریجان رینه در استان مازندران قرار گرفته است، به دلیل نزدیکی این بخش به لاریجان آن را به اسم رینه لاریجان می شناسند. در واقع رینه در بخش جنوبی کوه دماوند قرار گرفته است. آبگرم رینه لاریجان کجاست؟ رینه در استان مازندران قرار گرفته است، به دلیل نزدیکی این بخش به لاریجان آن…